Löpargymnasiet

Vår nya satsning – NUI, nationell idrottsutbildning

Redan 1988 blev Löpargymnasiet ett Riksidrottsgymnasium. Från läsåret 2015/16 satsar vi stort även på ett lokalt/regionalt alternativ; NIU, Nationell idrottsutbildning. NIU vänder sig till dig som satsar på friidrotten och som vill kunna kombinera detta med gymnasiestudier.
Öppet hus 17 september
Informationsträff främst födda -00 pojkar/flickor med föräldrar/tränare, om den suveräna möjligheten att kombinera gymnasiestudier med friidrotts satsning på schemalagd studietid.