Folksam Grand Prix 2018

folksamgp

2018 arrangeras

Sollentuna GP  28 juni på Sollentunavallen.

Karlstad GP  25 juli på Tingvalla IP

Göteborgs Friidrott Grand Prix 18 augusti på Slottskogsvallen